Tingey Injury Law Firm
Thailand News

กทม. ขอความร่วมมือ งดแจกอาหารคนไร้บ้านบนถนนราชดำเนิน เพื่อความเป็นระเบียบ

Written by Thailand News


กทม. ขอความร่วมมือคนใจบุญ งดแจกอาหารคนไร้บ้านบน ถ.ราชดำเนิน โดยสำนักงานเขตได้จัดจุดแจกอาหารไว้ 2 จุด เพื่อความเป็นระเบียบ 

วันนี้ (4 ม.ค.66) พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณแนวทางเท้าถนนราชดำเนิน ซึ่งที่ผ่านมามีคนเร่ร่อนไร้บ้านใช้เป็นที่พักหลับนอนและรอรับการแจกจ่ายอาหารจากผู้ใจบุญเป็นจำนวนมาก โดยมีนายกฤษดา เพ็ชร์สีสัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ร่วมตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตพระนคร บูรณาการร่วมกับตำรวจ สน.ชนะสงคราม และ สน.สำราญราษฏร์ และสำนักพัฒนาสังคม กทม. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดระเบียบบริเวณถนนราชดำเนินกลาง โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้งดการแจกจ่ายอาหารให้แก่คนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนิน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แจกจ่ายอาการในจุดบริการที่จัดไว้บริเวณใกล้เคียง เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดยสำนักงานเขตพระนครได้จัดจุดแจกอาหารไว้ 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ระหว่างเวลา 07.00 น. – 17.00 น. จุดที่ 2 บริเวณซอยสาเก ถนนอัษฏางค์ ระหว่างเวลา 17.00 น.-22.00 น. พร้อมทั้งจัดทำแบบแสดงความประสงค์บริจาคอาหารเพื่อคนไร้บ้าน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้กลุ่มคนไร้บ้านได้รับอาหารอย่างทั่วถึง ลดความซ้ำซ้อนของการแจก ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://forms.gle/2hZzssfChcJtrALK9 หรือ QR CODE ที่กำหนด

ทั้งนี้ จุดที่ 1 บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ต.ค.64 ผู้มีจิตศรัทธามาแจกอาหารเฉลี่ยวันละ 4 -5 ราย มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 5 นาย มีผู้เปราะบางประมาณวันละ 200 ราย จุดที่ 2 บริเวณซอยสาเก ถนนอัษฏางค์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 16 ธ.ค.65 ผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายอาหารเฉลี่ยวันละ 3 -5 ราย มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 4 นายอำนวยความสะดวก มีผู้เปราะบางประมาณวันละ 150 ราย


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »