Tingey Injury Law Firm
Thailand News

มพบ. เร่งผู้เสียหาย Thai AirAsia X ยื่นเรื่องต่อกรมบังคับคดี หลังศาลไฟเขียวฟื้นฟูกิจการ

Written by Thailand News

         มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แจ้งผู้เสียหายจาก Thai AirAsia X
เร่งไปยื่นเรื่องต่อกรมบังคับคดี หลังศาลล้มละลายกลาง
รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ภายใน 7 ธันวาคม 2565

Thai AirAsia X
ภาพจาก  fotoglee / Shutterstock.com
         เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) แจ้งว่า
จากกรณีไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Thai AirAsia X) รหัสเที่ยวบิน XJ
ซึ่งเป็นเส้นทางบินไปต่างประเทศ
ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา
หลังได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตโควิดจนเป็นเหตุให้ต้องหยุดทำการบินมานานกว่า
2 ปี ซึ่งต่อมาศาลล้มละลายกลาง รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

         ทว่า
การที่ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ยื่นขอฟื้นฟูกิจการจะไม่เกิดปัญหา
ถ้าหากว่ายอมจ่ายเงินชดเชยเป็นค่าตั๋วที่ผู้โดยสารได้ซื้อไว้ล่วงหน้า
แต่สายการบินกลับบ่ายเบี่ยง โดยยื่นเงื่อนไขให้ผู้โดยสาร
เก็บมูลค่าของตั๋วเดินทางหรือให้เก็บสะสมคะแนน เพื่อใช้เป็นเที่ยวบินต่อไป
หลังจากการฟื้นฟูกิจการประสบผลสำเร็จ

         อีกทั้ง บางคนที่ซื้อตั๋วเดินทางด้วยเงินตราต่างประเทศ ทางบริษัทกลับจะจ่ายชดเชยเป็นเงินบาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนไม่เท่ากัน ทำให้เสียเปรียบ แถมช่องทางติดต่อบริษัทยังมีปัญหา ปรากฏว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจา ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ยังไม่ยอมส่งตัวแทนมาเข้าร่วม

         ทำให้มีผู้เสียหายรวม 11 คน พากันมายื่นร้องเรียนกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค ให้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องแทนผู้บริโภค รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4 แสนบาท โดยทาง มพบ. ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนให้ดำเนินการหาทนายฟ้องคดี ที่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย

         กระทั่ง 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (จำเลย) ได้ยื่นขอให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จำหน่ายคดี ที่ผู้บริโภคฟ้อง เพราะศาลล้มละลายกลาง อนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น คดีอื่น ๆ ที่มีการยื่นฟ้องหรือบังคับคดี จึงต้องหยุดชั่วคราว เพื่อรอการฟื้นฟูกิจการ

         ด้วยเหตุนี้ มพบ. จึงต้องแจ้งให้ผู้ยื่นฟ้องคดีทั้ง 11 คน รวมถึงรายอื่น ๆ ที่เป็นผู้เสียหายให้เร่งไปยื่นเรื่องที่กรมบังคับคดี เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อแสดงตัวเป็นผู้เสียหาย ซึ่งแต่ละคนที่เป็นเจ้าหนี้ต้องแสดงหลักฐานขอรับชำระหนี้ เพื่อแจ้งยอดหนี้ทั้งหมดที่ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ต้องจ่ายหลังจากกระบวนการทำแผนฟื้นฟูสำเร็จ

Thai AirAsia X

ภาพจาก Arthur_xl / Shutterstock.com

ผู้เสียหายสามารถติดต่อยื่นเรื่องตามช่องทาง ดังนี้

         – ทางออนไลน์ : reorg-service.led.go.th

         – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับชำระหนี้ : www.led.go.th

         หรือติดต่อ กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0 – 2881 – 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) อีเมล : saraban@led.mail.go.th

ขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »