Tingey Injury Law Firm
Thailand News

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครนักทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 42,000 บาท

Written by Thailand News

          กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กองบริหารทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 42,000 บาท

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครนักทรัพยากรบุคคล

          วันที่ 25 ตุลาคม 2565 กรมสุขภาพจิต ออกประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

          ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

          ค่าตอบแทน : 42,000 บาท

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครนักทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          – รับปริญญาโททุกสาขาวิชา

          -
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี

วิธีการสมัคร

          – ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ถนนดิวานนห์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

          – ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 วันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »