Community Awards

May 2016 Community Awards

มอบใบประกาศเกียรติคุณ…..อ้อยหวาน ซอเยอร์ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ พิมพ์พา ธรรมมาวงไซย์ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ซึ่ง พิมพ์พา ธรรมมาวงไซย์ ได้บำ เพ็ญคุณประโยชน์ช่วยสังคมวัดและชุมชนไทย โดยเฉพาะได้ช่วยวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส เป็นเวลานานหลายปี วัดป่าพุทธยานันทารามฯ จัดงานเมื่อไหร่ พิมพ์พา ต้องช่วยจัดการขายสอยดาวเพื่อหาเงินเข้าวัดเป็นประจำ  คณะกรรมการวัดป่าฯและพระอาจารย์ทุกรูป จึงได้มองเห็นความสำ คัญคุณงามความดีที่เธอได้ทำ ไว้มาเป็นเวลานาน ทุกคนจึงได้เสนอชื่อเข้ามาให้หนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ พิมพ์พา ธรรมมาวงไซย์ จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่ได้รับใบประกาศอันทรงเกียรติจาก หนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มีเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดี และมีพระคุณเจ้าเป็นสักขีพยาน

Community Award 2

May 2016 Community Awards

พระมหาอภัย ปะภังกะโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส มอบใบประกาศเกียรติคุณ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ให้กับ พันคำ ธรรมมาวงไซย์ ประธานผู้ช่วยบริหาร วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส พร้อมได้ช่วยสังคมวัดและชุมชนไทยมาเป็นเวลานาน ช่วยทำ งานวัดทุกชนิด อาทิเช่นเวลามีงานวัดจะช่วยจัดโต๊ะกางเต้นท์ ล้างถ้วยจานในห้องครัว และจัดของถวายพระคุณเจ้า ท่านพระคุณเจ้า และคณะกรรมการวัดป่าฯจึงได้มองเห็นความสำ คัญและความดีที่ ประธานพันคำ ธรรมมาวงไซย์ ได้สร้างบำ เพ็ญไว้ เขาจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรติ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบให้ไว้เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2016 ที่วัดป่าพุทธยานันทารามฯมีเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีด้วย

About the author

LasVegasNews

Leave a Comment

Translate »