Tingey Injury Law Firm
Thai Community LA

2018 Angels Wings Thai Scholarship Ceremony

Written by Las Vegas News

นักเรียนไทยในมลรัฐลอส แอนเจลิส 31 คนได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาที่มีชื่อว่า Angels Wings Thai Scholarship Foundation ณ โรงแรม Montage Beverly Hills เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

ในการมอบทุนการศึกษาปีที่สองครั้งนี้ นางภรทิพย์ ปุ๋ยนาคหิรัญกนก ไซม่อน ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิแองเจิลวิงส์ ก็ยังได้มอบรางวัล “Alumni Exemplary Awards” ให้กับสองนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานี้เมื่อปีที่ผ่านมาคือ Christen Capobianco และ Issac McSherry ในฐานะที่ได้แสดงความสามารถได้ยอดเยี่ยมและเป็นตัวอย่างได้ดีเยี่ยมให้กับเพื่อนๆ หลังจากได้รับรางวัลอันทรงเกียรติแล้ว ทั้งสองก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ให้กับเพื่อนๆที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้และกับแขกผู้มีเกียรติทุกคนที่มาร่วมในงานแจกทุนการศึกษาครั้งนี้

พิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปีที่สองครั้งนี้ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 4 ปี จะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับนักศึกษาระดับวิทยาลัย 2 ปี จะได้รับทุนเป็นจำนวนเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ในการมอบทุนการศึกษาปีแรก จะมอบทุนให้แก่นักศึกษาในนครลอส แอนเจลิสเท่านั้น และปีนี้ โครงการได้ขยายออกไปโดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั่วมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

มูลนิธิแองเจิลวิงส์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษานำความรู้ ความสามารถกลับไปช่วยเหลือสังคม ชุมชน และบ้านเกิดของตนเอง ทั้งนี้ โครงการทุนการศึกษาฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยของประธานมูลนิธิแองเจิลวิงส์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

จุดประสงค์เริ่มแรกของมูลนิธิแองเจิลวิงส์นี้ มีความจงใจที่จะเสริมสร้างและเป็นทุนให้กับโรงเรียนต่างๆ, สถานเด็กกำพร้า, จัดหาการรักษาสุขภาพ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่มีผลกระทบกับเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ซึ่ง ปุ๋ยมีความมุ่งมั่น และเชื่อในอิทธิพลของการศึกษามาตลอด

ในโอกาสนี้ ร..หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส และนายโรเบิร์ท ปาร์ค ผู้แทนจากสำนักงานนายกเทศมนตรี นครลอส แอนเจลิส ก็มาร่วมในพิธีนี้ด้วย และ ร.. หญิง กรรภิรมย์ ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมกับมอบทุนการศึกษา ของรางวัลที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนทั้ง 31 คน

คุณสมบัติของผู้ที่ยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน คือต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย, มีจดหมายรับรองเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย, ต้องได้รับเกร็ดคะแนนเฉลี่ย GPA มากกว่า 3.0 ขึ้นไป, เรียนเก่งและมีความสามารถเหนือนักเรียนคนอื่นๆในชั้นเรียน, จดหมายแนะนำตัว, เป็นพลเมืองสหรัฐ, และแสดงหลักฐานว่าบิดามารดาเป็นคนไทย

การขอยื่นสมัครสำหรับปีการศึกษา 2019 จะเริ่มเปิดรับใบสมัครในช่วงต้นปี ทั้งนี้ ทางหนังสือพิมพ์ลาส เวกัส นิวส์ จะโพสท์ลิงค์สำหรับการขอยื่นใบสมัครเมื่อถึงเวลาเปิดรับสมัครต่อไป

Download an Angels Wings Scholarship Application

Las Vegas News - Section A Page 8, August 17, 2018 Edition Angels Wings Article

Las Vegas News – Section A Page 8, August 17, 2018 Edition Angels Wings Article (published)

(English Version)
31 Thai students in California received scholarships from the Angels Wings Thai Scholarship Foundation.
The second annual Scholarship Ceremony was held on Saturday, August 4, 2018 at the Beverly Hills Montage Ballroom. Students who are attending 4-year universities received $10,000 and, $5,000 for students attending 2-year colleges.
During the first year, the scholarship was limited to students in Los Angeles. This year the program was expanded to Thai students throughout the entire state of California,

Founder Porntip Bui Simon also presented “Alumni Exemplary Awards” to two of last year’s recipients Christen Capobianco, and Isaac McSherry for displaying great promise and being great role models to their peers. Both of the alumni gave speeches to the new class of recipients.

The original Angels Wings Foundation was founded in 2002 as a direct means to build and fund schools, orphanages, supply healthcare and support various issues that impact underprivileged children in Thailand. Bui Simon has such an unwavering belief in the power of education; In 2017 she was inspired to provide financial assistance for Thai high school students in California through her Angels Wings Thai Scholarship Foundation.

Consul Gunpirom Vichathorn, Head of Protocal Section, Royal Thai Consulate LA and Robert Park from the Los Angeles Mayors Office attended this wonderful event and gave inspirational speeches to the new class.

Qualifications for the Angels Wings Scholarship required students to be a California resident, provide a letter of admission, hold a GPA above 3.0, show academic excellence and talent beyond the classroom, provide letters of recommendation, prove their US citizenship, show proof of their parent(s)’s Thai citizenship.

Applications for 2019 should being early that year. Download an Angels Wings Scholarship Application

About the author

Las Vegas News

Leave a Comment

Translate »