Tingey Injury Law Firm
Thailand News

“ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” พระราชทานแจกันดอกไม้ แก่ “นายภัทริส ณ นคร” เนื่องในวันคล้ายวันเกิด อายุ 30 ปี

วันที่ 17 สิงหาคม ที่ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานแจกันดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 17 สิงหาคม แก่ นายภัทริส ณ นคร ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ที่ปีนี้มีอายุ 30 ปี โดยมีผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบแจกันดอกไม้พระราชทาน ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อ นายภัทริส และครอบครัว

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »