Tingey Injury Law Firm
Buddha, Zen and Wisdom

ใครไม่เห็นบุญคุณพ่อแม่

Written by Apple Td

คนไทยทุกวันนี้จะลืมคุณของพ่อ แม่ ปู่ ยา ตา ยาย อย่างงั้นหรอ ถ้าคนไทยลืมเฉพาะเวลานี้ก็ดี คนไทยแต่ก่อนมักไม่ลืมและต่อไปข้างหน้าไม่ลืมก็ดี ลืมซะครั้งนี้ แล้วก็ปล่อยไว้เสีย ต่อไปพวกเราอย่าลืมคุณของพ่อ ของแม่นะ ให้ลืมตั้งแต่เวลานี้ ต่อไปอย่าลืม ให้ระลึกถึงคุณพ่อ คุณแม่นี่นั่งอยู่ด้วยกันนี่ ชีวิตจิตใจใครประกันมา เอาดิ เอายันกันเดี๋ยวนี้เลย แม้แต่หลวงตาบัวนี่ แม่มีลูกสิบห้าคน สิบหกคน เลี้ยงใหญ่โตด้วยกันหมด ได้มาบวชก็มีหลวงตาบัวที่มาเทศนาว่าการตอบแทนคุณแม่ตลอดเวลา เจริญทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอด เพราะไม่มีใครสามารถจะมาเลี้ยงเราได้ พ่อแม่ของเรา ลูกของเรา สิบห้า สิบหกคน เลี้ยงได้หมด จะทุกข์จนหนโลกไม่ได้คำนึงนะ เลี้ยงลูกได้โตด้วยกันหมดเลย “นี่คุณของพ่อ ของแม่นี้จึงลึกซึ่งมากทีเดียว” แต่ก่อนมีแม่ เอานมแม่เป็นนมแม่เลี้ยงลูกนะ ทุกวันนี้เราไม่แน่ใจมันเอานมแม่หรือนมหมู หรือนมหมา มาเลี้ยงก็ไม่ทราบ มันจึงเป็นหมู ๆ หมา ๆ ลืมบุญลืมคุณของพ่อ ของแม่ไปหมด ไอ้พวกเราถึงจะกินนมวัว นมหมู นมหมา “อย่าลืมคุณของแม่ก็แล้วกัน พ่อแม่เป็นผู้พาให้เกิดเลี้ยงดูเรานะ” ให้พากัน อย่าเป็นบ้ากินตั้งแต่นมทั้งหลาย ให้สนใจกับนมแม่บ้างนะ

นมแม่เป็นเชื้อสำคัญมากทีเดียว จะฝังลูกให้เป็นผู้เป็นคนรู้จักบุญจักคุณเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซนต์ นมของแม่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ใหญ่โตมาก เราจะเห็นได้เวลาแม่จะกัดกินอะไรลงนี่ภาษา ภาษาเรียกว่า ภาษาตายตัวนะไม่ได้ย้อมได้แฝงได้แปลงอะไรนะ ตรงไปตรงมา เอาอะไรมานี้ โอ้ยนี้ ไม่ได้ ว่างั้นนะ อันนี้กินไม่ได้ กินแล้วนมนี้จะเป็นพิษ เวลาลูกมากินนี้ถ่าย ว่างั้นนะ แม่พูด ลูกฟังตลอดนะ เนี้ยจึงสำคัญมาก “นมแม่สำคัญมาก” อาหารเข้ามาแม่ต้องดูซะก่อน อันนี้ควรหรือไม่ควร ถ้าไม่ควรแม่ปัดออกทันทีเลย ไม่เสียดายนะ ถ้าอันไหนไม่ดี แล้วแม่ปัด ถ้ากินแล้วมันจะทำให้นมเสีย ลูกกินแล้วถ่ายท้องว่างั้นนะ เราไม่ลืมนี่หลวงตาบัวฟังเอง

นี่แหละคุณของพ่อ ของแม่ พี่น้องทั้งหลายให้ซึ้งมากนะ หลวงตาบัวนี้้ซึ้งมาก ตื่นนอนขึ้นมาปั๊บ ถึงคุณพ่อ แม่แล้วนะ” แต่ก่อนเราก็ไม่ได้คิด การเรียนเราก็เรียน แต่ไม่ได้คิดลึกซึ้งคราวนี้ลึกซึ้ง ซึ้งสุดหัวใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเข้าถึงตัวจริง ๆ “พ่อเป็นพ่อ แม่เป็นแม่ คุณเป็นคุณ จริง ๆ” มหาคุณคือ พ่อ คือ แม่ เพราะฉะนั้น “ท่านจึงยกขึ้นว่า พ่อกับแม่คือพระอรหันต์ของลูก” เรายอมกราบไหว้เลยเชียว ใครจะสละเป็นสละตายยิ่งกว่าพ่อ กว่าแม่สละเพื่อลูก สุดยอด ๆ เลย ยิ่งคนทุกข์คนจนด้วยแล้วยิ่งลำลากลำบนในการเลี้ยงลูกมากใช่มั้ยล่ะ ทั้งจะหาให้ลูกอยู่ ลูกกิน ทั้งจะหาให้ศึกษาเล่าเรียน พ่อแม่ติดหนี้ติดสิน พะรุงพะรังมามากน้อยเพียงไร ไม่ได้คำนึง ของให้ลูกของตัวดี ๆๆๆ เท่านั้นเป็นพอ นี่คือความสละของพ่อ ของแม่ ชีวิตจิตใจสละให้ลูกทั้งหมด แล้วเหตุใดจะไม่มีบุญมีคุณ ต่อพวกเรา “ใครไปทำ มีความขัดแย้งต่อพ่อ ต่อแม่ ไม่เห็นบุญเห็นคุณของพ่อแม่ นั้นคือคนสร้างความจมให้แก่ตัวเอง จะเจริญขนาดไหน ก็ไปเถอะ คน ๆ นั้น ไปไม่รอด ตีตราไว้เลยว่าไปไม่รอด” เศรษฐีนี้ไปไม่รอดเขียนไว้เลย ไม่เป็นอย่างอื่น ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอื่นแล้วจะเป็นศาสนาขึ้นมาไม่ได้ “พระพุทธศาสนาคือธรรมของแท้ของจริง” ดั้งเดิมมาตั้งแต่กัปไหนกัลป์ใด พระพุทธเจ้าสืบทอดกันมานี่ ถึงพระสมณโคดมต่อไปนี้จะเป็นอริยเมตไตรนี่สายทางแห่งศาสนาที่ตายตัว ที่ฝากเป็นฝากตายของโลกทั้งสาม คือพระพุทธศาสนา พระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาไปแถวเดียวกันหมดแสดงบอกทุกสิ่งทุกอย่าง ทีนี้ก็ย้อนมาหาถึงบุญถึงคุณของพ่อของแม่ของพวกเรา พระพุทธเจ้าสอนไว้เอง มาตาปิตุอุปฏานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห ท่านว่า ให้เลี้้ยงดูพ่อแม่ เต็มเม็ด เต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถ และสงเคราะห์สงหาสามีภรรยา ฝากเป็นฝากตายต่อกัน อย่าปลีกอย่าแวะ อย่ามีใจเป็นสอง เป็นสาม ใช้ไม่ได้ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห สงเคราะห์ลูกสงเคราะห์เมีย ทุกคนให้สงเคราะห์ซึ้งกันและกัน อย่าฝากจิตฝากใจไปที่อื่น จะเสียมาก “ เป็นอัปมงคล” อย่างยิ่ง นี่เป็นมงคลสูงสุดนะ ที่ว่าให้รู้จักบุญจักคุณ อุปถัมภ์ปถากพ่อแม่และดูแลรักษาลูกเต้าหลานเหลน ครอบครัวผัวเมียของตัวเอง นี่้เป็นเรื่องใหญ่โตมาก เป็นมหามงคล ทุกคนมีครอบครัว มีลูกเต้าหลานเหลน เต็มบ้านเต็มเมืองไม่ออกมาจากพ่อจากแม่ จากผัว จากเมีย มาจากไหน เพราะฉะนั้น จึงเห็นคุณค่าของกันและกัน นี้เป็นความถูกต้องตามหลักธรรม เอตมฺมงฺคล มุตฺตมํ เป็นมหามงคลย่างยิ่งแก่เราทั้งหลาย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ตอบคำถาม รายการเหตุบ้านการเมือง ทางช่อง ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕

https://youtu.be/kaJIwGM8O0s

About the author

Apple Td

Leave a Comment

Translate »