Tingey Injury Law Firm
Buddha, Zen and Wisdom

เมื่อความรักเริ่มก่อตัว

Written by Apple Td

ธรรมชาติให้วิธีเลือกคนรักกับเรา ผ่านบทเรียนเบื้องต้นง่ายๆ ที่ต้องอาศัยการสังเกต เช่น เพื่อนบางคน พออยู่ห่างทุกอย่างจะดี เพราะเปลือกเข้ากันได้ดี แต่ยิ่งใกล้กันเท่าไร ยิ่งแย่ลงเท่านั้น เพราะที่แก่นเข้ากันไม่ได้ พอต้องแก้ปัญหาร่วมกัน อาจขัดแย้งเพราะความต่างทางความเชื่อ ความต่างทางเป้าหมาย หรือความต่างทางวิธีคิด เพื่อนกัน อยู่คนละบ้าน ตอนคบก็ต่างคนต่างอยู่ ตอนเลิกก็แยกย้ายง่ายๆ แต่คนรัก อยู่บ้านเดียวกัน ทั้งการอยู่ร่วมและเลิกรา ยุ่งยากเป็นที่สุด เพื่อนกัน คุยประสาเพื่อนไม่กี่คำ ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกแล้วว่า เข้ากันได้หรือไม่ได้ เข้าไม่ได้ก็ไม่เเสียเวลาด้วยกันทั้งคู่ แต่คนรัก เริ่มรักจะคุยภาษารัก ต่างฝ่ายต่างพยายามผูกมัดกัน ด้วยการหลอกตัวเอง หรือหลอกกันและกันว่าเข้ากันได้แน่ ยอมปรับตัวเข้าหากันแน่ๆ คนจึงมักพูดหรือบ่นกันเสมอๆว่า คบเพื่อนสบายใจกว่าคบแฟน นั่นก็เพราะไม่มีม่านมายาหลอกกัน แล้วก็ไม่ต้องผูกมัดกันแน่นเหนียวปานจะกลืน และนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่า ถ้าความรักเริ่มก่อตัวขึ้นมาจากความเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง หรือด้วยความรู้สึกประหนึ่งคนในครอบครัว จึงมีโอกาสไปกันรอดมากกว่าเริ่มต้นมาหวือหวาเลยความหวือหวามักมาแรงไปเร็ว ส่วนความอบอุ่นใจค่อยๆมาและอยู่นาน!

ขอบคุณบทความ คุณดังตฤณ

About the author

Apple Td

Leave a Comment

Translate »