มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประจำ เดือน สิงหาคม 2016 อ้อยหวาน ซอเยอร์ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ “เจี๊ยบ เชนี่ย์” ซึ่งเธอได้ทำ คุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมวัดและชุมชนไทยในลาสเวกัสมาเป็นเวลานาน เธอเป็นผู้ที่เสียสละ เป็นคนดีของสังคม เป็นแม่ที่ดีของลูก และเป็นภรรยาที่ดีของสามี สามีมีความภูมิใจในตัวเธอมาก เป็นคนดีของเพื่อนๆ และผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะความดีและความขยันของ เจี๊ยบ เชนี่ย์ จึงทำ ให้สังคมไทย เพื่อนๆ และสังคมแม่บ้าน ได้มองเห็นความสำคัญของ เจี๊ยบ…

มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประจำ เดือนกรกฎาคม 2016 อ้อยหวาน ซอเยอร์ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบใบประกาศ เกียรติคุณให้กับ มณธญา ตุ่นหรัด ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ทำ คุณงามความดีช่วยสังคมวัดและสังคมชุมชนไทยในลาสเวกัสมาเป็นเวลา นาน เพราะใจรักและชอบช่วยเหลือผู้อื่นตลอด เธอมีน้ำ ใจโอบอ้อมอารีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและสุขุม ในวงสังคมเธอมีความจริงใจ กับสังคมเป็นคนพูดจริงและทำ จริง เธอชอบช่วยสังคมวัดเพราะมันเป็นความสุขของเธอ โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น เธอมี ครอบครัวที่อบอุ่น มณธญา ตุ่นหรัด จึงได้อยู่ในสายตาของชุมชนไทยและคณะกรรมการวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส ทุกคนจึงได้ เสนอชื่อ มณธญา…

มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประจำเดือน มิถุนายน 2016 อ้อยหวาน ซอเยอร์ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สกาวเดือน บำรุงจิตต์ ซึ่งเธอได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้กับสังคมวัดและชมชนไทยในลาสเวกัส สกาวเดือน บำรุงจิตต์ ได้ช่วยสังคมวัดมาเป็นเวลานานเป็นคนดีของสังคมคนดีของ เพื่อนๆและของทุกๆคนเธอเป็นคนขยันชอบออกแรงรับช่วยผู้อื่นตลอดเป็นคนสุขุมไม่ค่อยพูดทำงานอย่างเดียวขอให้มีอะไรให้ทำไม่มีคำว่าไม่ทำ สกาวเดือน บำรุงจิตต์ ชอบช่วยผู้อื่นมีความสุขที่ได้ทำงานช่วยอยู่ในสังคมวัดเธอทำจากใจจริงโดยที่ไม่วังสิ่งตอบแทนเพระความดีและความขยันของเธอ คณะกรรมการวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส และพระคุณเจ้าพร้อมชุมชนไทยจึงได้มองเห็นความสำคัญของ สกาวเดือน บำรุงจิตต์ ทุกคนจึงได้เสนอชื่อส่งให้กับหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบให้ไว้เมื่อ วันี่ 24 พฤษภาคม 2016 ที่วัดป่าพุทธยานันทารม…

มอบใบประกาศเกียรติคุณ…..อ้อยหวาน ซอเยอร์ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ พิมพ์พา ธรรมมาวงไซย์ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ซึ่ง พิมพ์พา ธรรมมาวงไซย์ ได้บำ เพ็ญคุณประโยชน์ช่วยสังคมวัดและชุมชนไทย โดยเฉพาะได้ช่วยวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส เป็นเวลานานหลายปี วัดป่าพุทธยานันทารามฯ จัดงานเมื่อไหร่ พิมพ์พา ต้องช่วยจัดการขายสอยดาวเพื่อหาเงินเข้าวัดเป็นประจำ  คณะกรรมการวัดป่าฯและพระอาจารย์ทุกรูป จึงได้มองเห็นความสำ คัญคุณงามความดีที่เธอได้ทำ ไว้มาเป็นเวลานาน ทุกคนจึงได้เสนอชื่อเข้ามาให้หนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ พิมพ์พา ธรรมมาวงไซย์ จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่ได้รับใบประกาศอันทรงเกียรติจาก หนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มีเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดี และมีพระคุณเจ้าเป็นสักขีพยาน พระมหาอภัย…

มอบใบประกาศเกียรติคุณ… อ้อยหวาน ซอร์เยอร์ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สิงห์ น้ำ แก้ว ผู้ที่ได้บำ เพ็ญคุณประโยชน์ให้กับวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส และร่วมทำ อาหารและของหวานบริจาคช่วยวัดอื่นๆเวลามีงานต่างๆ สิงห์ น้ำ แก้ว เป็นคนจิตใจดี มีความจริงใจ เป็นคนตรงไปตรงมา ทำ อะไรทำ จริง ช่วยสังคมวัดและสังคมไทยและอื่นๆ โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เขาได้ทำ คุณงามความดีช่วยสังคมไทยมาเป็นเวลานานประชาชนจึงได้มองเห็นความขยันความดีของเขา เขาจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรตินี้ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ประจำ เดือนพฤษภาคม…