Akarachai บทความพิเศษ – February 2016

February 1, 2016 Edition บทความพิเศษ โดย อัครชัย กฏหมาย : ฆราวาสปกครองพระ พระไตรปิฎก มหาปรินิพพานสูตร ได้บันทึกเหตุการณ์  ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า พระอานนท์ ซึ่งเป็นพุทธอุปัฏฐาก(ผู้รับใช้พระพุทธองค์) ได้ทูลถามว่า “เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว จะตั้งใครเป็นศาสดาแทน” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า  “ดูกร อานนท์  ธรรมวินัย ที่เราได้แสดง และบัญญัติไว้ดีแล้ว  นั่นแหละจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย  เมื่อเราล่วงไปแล้ว” พร้อมกับตรัสปัจฉิมโอวาท  คือ พระดำรัสครั้งสุดท้าย ความว่า  “หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว วะยะ ธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ” …
Akarachai บทความพิเศษ – January 2016

January 1, 2016 Edition บทความพิเศษ โดย อัครชัย นกกระทา สมัยเด็กๆ เคยอ่านนิทานอีสปเรื่อง “นกกระทา”   เล่าต่อกันมาว่า มีชายชราคนหนึ่ง ทำงานรับใช้เศรษฐี หลังจากที่ทำความสะอาดบริเวณสวนและสนามหญ้าเสร็จ  ด้วยความเหนื่อยอ่อน จึงไปนั่งเอนกายพักผ่อนที่โคนต้นไม้ใหญ่และเคลิ้มหลับไป  สักครู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา เพราะเหลือบไปเห็นนกกระทา  เดินเฉียดเข้ามาใกล้ที่เขานั่งอยู่   มือไวเท่าความคิด เขาตะครุบเจ้านกกระทาไว้ได้ นกกระทาตัวสั่นระริกด้วยความเกรงกลัวภัยที่มาถึง  และยังมิทันที่ชายชราจะทำอะไรลงไป นกกระทาก็พูดอ้อนวอนขอชีวิตว่า “โปรดอย่าฆ่าฉันเลย”   ชายชราซึ่งไม่รู้  “ความเมตตา ความกรุณาคืออะไร ?”  รู้เพียงว่าสิ่งที่เขาได้มาคือ “อาหาร” เขาจึงบีบขานกกระทาแน่นยิ่งขึ้น นกกระทาเมื่อวินาทีชีวิตมาถึง จึงพูดอีกว่า “ไหน ๆ ฉันก็จะตายแล้ว ก่อนตายฉันขอมอบสิ่งของมีค่า ๔…
Sing Namkeaw receives May 2015 Community Service award

มอบใบประกาศเกียรติคุณ… อ้อยหวาน ซอร์เยอร์ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สิงห์ น้ำ แก้ว ผู้ที่ได้บำ เพ็ญคุณประโยชน์ให้กับวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส และร่วมทำ อาหารและของหวานบริจาคช่วยวัดอื่นๆเวลามีงานต่างๆ สิงห์ น้ำ แก้ว เป็นคนจิตใจดี มีความจริงใจ เป็นคนตรงไปตรงมา ทำ อะไรทำ จริง ช่วยสังคมวัดและสังคมไทยและอื่นๆ โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เขาได้ทำ คุณงามความดีช่วยสังคมไทยมาเป็นเวลานานประชาชนจึงได้มองเห็นความขยันความดีของเขา เขาจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรตินี้ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ประจำ เดือนพฤษภาคม 2015 มอบให้ไว้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2015 ที่วัดป่าพุทธยานันทาราม มีพระครูสังฆรักษ์ไพเดช โชติมันโต, พระมหาชานันท์ธรรม ท่าโทม,…
HBO Now is available on Apple TV and iOS

Tincidunt varius sequi, integer magna ac, donec curabitur. Rhoncus sed. Lectus vitae augue, mauris tincidunt. Ut nec fermentum, dolor vestibulum. Nunc neque tincidunt, non dictumst tempus. Et id, duis sit arcu, felis porta donec. Proin tincidunt. Cum arcu pretium, sed…
Russia leads calls for a ceasefire in Yemen

Tincidunt varius sequi, integer magna ac, donec curabitur. Rhoncus sed. Lectus vitae augue, mauris tincidunt. Ut nec fermentum, dolor vestibulum. Nunc neque tincidunt, non dictumst tempus. Et id, duis sit arcu, felis porta donec. Proin tincidunt. Cum arcu pretium, sed…
Page 7 of 9
1 5 6 7 8 9