นายตำ รวจไทยสุดหล่อ พีรพงศ์ เพิ่มแสงงาม (กลาง) เดินทางไปเมืองไทย คณะนายตำ รวจและผู้พิพากษานุรักษ์ มาประณีต ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายจุมพล สำ เภาพล รองผู้ว่าฯ กทม.ที่ 2 จากซ้าย และพล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. และขวาสุด ดีเจ วินิจ เลิศรัตนชัย นักจัดรายการและคอนเสิร์ตชื่อดัง เลี้ยงต้อนรับและขอบคุณในการเดินทางไปฝึกสอนให้กับ เจ้าหน้าที่ตำ รวจไทย…