โจ ณัฒวัฒน์ นักชกมวยไทยสุดหล่อ ชนะคะแนนคว้าเข็มขัดแชมเปี้ยนมาครองในรายการ Lion Fight Muay Thai Scott Kent (ซ้าย) Promoter, Lion Fight และเจ้าของขึ้นมอบเข็มขัดให้กับ โจ ณัฒวัฒน์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 ที่ Fox Woods. Please follow and like us:

นายตำ รวจไทยสุดหล่อ พีรพงศ์ เพิ่มแสงงาม (กลาง) เดินทางไปเมืองไทย คณะนายตำ รวจและผู้พิพากษานุรักษ์ มาประณีต ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายจุมพล สำ เภาพล รองผู้ว่าฯ กทม.ที่ 2 จากซ้าย และพล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. และขวาสุด ดีเจ วินิจ เลิศรัตนชัย นักจัดรายการและคอนเสิร์ตชื่อดัง เลี้ยงต้อนรับและขอบคุณในการเดินทางไปฝึกสอนให้กับ เจ้าหน้าที่ตำ รวจไทย…

February 1, 2016 Edition บทความพิเศษ โดย อัครชัย กฏหมาย : ฆราวาสปกครองพระ พระไตรปิฎก มหาปรินิพพานสูตร ได้บันทึกเหตุการณ์  ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า พระอานนท์ ซึ่งเป็นพุทธอุปัฏฐาก(ผู้รับใช้พระพุทธองค์) ได้ทูลถามว่า “เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว จะตั้งใครเป็นศาสดาแทน” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า  “ดูกร อานนท์  ธรรมวินัย ที่เราได้แสดง และบัญญัติไว้ดีแล้ว  นั่นแหละจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย  เมื่อเราล่วงไปแล้ว” พร้อมกับตรัสปัจฉิมโอวาท  คือ พระดำรัสครั้งสุดท้าย…