มอบใบประกาศเกียรติคุณ… อ้อยหวาน ซอร์เยอร์ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สิงห์ น้ำ แก้ว ผู้ที่ได้บำ เพ็ญคุณประโยชน์ให้กับวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส และร่วมทำ อาหารและของหวานบริจาคช่วยวัดอื่นๆเวลามีงานต่างๆ สิงห์ น้ำ แก้ว เป็นคนจิตใจดี มีความจริงใจ เป็นคนตรงไปตรงมา ทำ อะไรทำ จริง ช่วยสังคมวัดและสังคมไทยและอื่นๆ โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เขาได้ทำ คุณงามความดีช่วยสังคมไทยมาเป็นเวลานานประชาชนจึงได้มองเห็นความขยันความดีของเขา เขาจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรตินี้ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ประจำ เดือนพฤษภาคม…

Taj Mahal – the finest example of Mughal architecture
Tincidunt varius sequi, integer magna ac, donec curabitur. Rhoncus sed. Lectus vitae augue, mauris tincidunt. Ut nec fermentum, dolor vestibulum. Nunc neque tincidunt, non dictumst tempus. Et id, duis sit arcu, felis porta donec. Proin tincidunt. Cum arcu pretium, sed sed. In nonummy, tempor molestie id, omnis tellus. A risus dolor, vitae et donec, mauris…
Page 1 of 3
1 2 3