Sing Namkeaw receives May 2015 Community Service award

มอบใบประกาศเกียรติคุณ… อ้อยหวาน ซอร์เยอร์ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สิงห์ น้ำ แก้ว ผู้ที่ได้บำ เพ็ญคุณประโยชน์ให้กับวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส และร่วมทำ อาหารและของหวานบริจาคช่วยวัดอื่นๆเวลามีงานต่างๆ สิงห์ น้ำ แก้ว เป็นคนจิตใจดี มีความจริงใจ เป็นคนตรงไปตรงมา ทำ อะไรทำ จริง ช่วยสังคมวัดและสังคมไทยและอื่นๆ โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เขาได้ทำ คุณงามความดีช่วยสังคมไทยมาเป็นเวลานานประชาชนจึงได้มองเห็นความขยันความดีของเขา เขาจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรตินี้ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ประจำ เดือนพฤษภาคม 2015 มอบให้ไว้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2015 ที่วัดป่าพุทธยานันทาราม มีพระครูสังฆรักษ์ไพเดช โชติมันโต, พระมหาชานันท์ธรรม ท่าโทม,…
HBO Now is available on Apple TV and iOS

Tincidunt varius sequi, integer magna ac, donec curabitur. Rhoncus sed. Lectus vitae augue, mauris tincidunt. Ut nec fermentum, dolor vestibulum. Nunc neque tincidunt, non dictumst tempus. Et id, duis sit arcu, felis porta donec. Proin tincidunt. Cum arcu pretium, sed…
Russia leads calls for a ceasefire in Yemen

Tincidunt varius sequi, integer magna ac, donec curabitur. Rhoncus sed. Lectus vitae augue, mauris tincidunt. Ut nec fermentum, dolor vestibulum. Nunc neque tincidunt, non dictumst tempus. Et id, duis sit arcu, felis porta donec. Proin tincidunt. Cum arcu pretium, sed…
Page 1 of 3
1 2 3